Dr. S. Gupta: Zachovajte si bystrosť, 2022

Čo z vás robí vás?

„Ľudský mozog je najzložitejší známy objekt vo vesmíre – teda známy sebe samému.“ (E. O. Wilson)

Čo je mozog? Ako funguje? Kde sa nachádza naša osobnosť, duša, vedomie?… Možno čitateľ nedostane všetky odpovede na otázky, ktoré autor nastoľuje, no určite sa utvrdí v pocite krehkosti a nadobudne motiváciu posilňovať najnenápadnejší ale zároveň najplastickejší sval v tele, ktorý má zároveň najväčší a najzásadnejší vplyv na všetko ostatné.

(Nájdete na: https://www.martinus.sk/?uItem=1306337&z=XH68YF&utm_source=z%3DXH68YF&utm_medium=url&utm_campaign=partner)