Stephen R. Covey: 7 návykov skutočne efektívnych ľudí, 2015

Táto knuha je pre mňa veľkým objavom, naučila ma investovať viac času a energie do 2. kvadrantu, ktorý je z dlhodobého hľadiska prínosnejší. Množstvo múdrych rád a myšlienok som okamžite začala praktizovať, a to sa hneď začalo odrážať v skvalitňovaní každodenného prežívania. Ide o celoživotný proces, cestu, na ktorej môžeme neustále napredovať a zjednocovať sa v harmonickej synergii.

(Nájdete na: https://www.martinus.sk/?uItem=1393057&z=XH68YF&utm_source=z%3DXH68YF&utm_medium=url&utm_campaign=partner)