Ryan Holiday: Ego je nepriateľ, 2020

„Pyšný človek sa na veci a ľudí pozerá vždy zvrchu a keď sa dívate nadol, nemôžete vidieť to, čo je nad vami.“ (C. S. Lewis)

Holiday – postmoderný Sokrates radí, ako zvládnuť svojho najväčšieho protivníka – ego. Knihu rozdelil na tri časti: Úsilie, Úspech a Neúspech. Množstvo konkrétnych príkladov zo života, myšlienok, osudov osobností názorne ilustruje negatívny vplyv ega na ľudský život a motivuje čitateľa k pokore. Snaží sa nás naučiť, aby sme boli skromní vo svojich ambíciách, vďační za svoje úspechy a odolní v prípade neúspechov.

„Pokorný človek neprestajne pozoruje a počúva a vďaka tomu sa zlepšuje. Nenamýšľa si, že už vie, ako na to… Ak sa prestanete učiť, akoby ste zomreli.“ (str. 71)

(Nájdete na https://www.martinus.sk/?uItem=780877&z=XH68YF&utm_source=z%3DXH68YF&utm_medium=url&utm_campaign=partner)