Cal Newport: Hlboká práca, 2021

Ako dosiahnuť sústredenie v roztržitom svete?

Výborná a mimoriadne aktuálna kniha, ktorá by mala byť zaradená do povinného čítania. Povrchná kultúra produkuje povrchných ľudí, preto by sme mali byť mimoriadne obozretní a zodpovední za to, do čoho investujeme svoj čas, energiu, myseľ i srdce. 

„Či už pristupujeme k činnosti prehlbovania z hľadiska neurovedy, psychológie alebo vznešenej filozofie, zdá sa, že všetky tieto cesty vedú späť k spojitosti medzi hĺbkou a zmyslom života. Akoby sa z človeka vyvinul nový druh, ktorý prekvitá v hĺbke a krpatie v plytkosti, druh, ktorý by sme mohli nazvať Homo Altum, teda človek hlboký...“ (str. 102) 

„Budem žiť sústredený život, pretože je to ten najlepší druh života, aký existuje.“ (str. 103)

(Nájdete na: https://www.martinus.sk/?uItem=808767&z=XH68YF&utm_source=z%3DXH68YF&utm_medium=url&utm_campaign=partner)*