UKRAJINA: Skúsenosť z dobrovoľníctva

Už v prvý týždeň vypuknutia konfliktu na Ukrajine som dostala pozvanie k dobrovoľníckej službe vo Vyšnom Nemeckom . Šla som spolu s priateľmi zo spoločenstva na nočnú službu, kde sme pod záštitou gréckokatolíckej eparchie vypomáhali v stane s drogériou. Našou úlohou bolo triediť hygienické veci, ktoré boli donesené od ľudí dobrej vôle pre utečencov. Bola som aj v priamom kontakte s mnohými utečencami, avšak prekvapilo ma, že medzi nimi boli aj mnohí afrického či indického pôvodu. Mojou úlohou bolo podávať im tieto veci, a tak som zakaždým mohla vidieť v ich očiach pokoru a obrovskú vďačnosť nad našou službou, čo ma veľmi posilňovalo v prejavovaní  Kristovej lásky týmto ľuďom nachádzajúcim sa v dnešnej neľahkej situácii.  

Ďalšiu skúsenosť mám s vypomáhaním v pastoračnom centre gréckokatolíckeho chrámu v Sobranciach. Tam sa zhromažďuje jedlo, oblečenie, hygienické či lekárske potreby, dovážané z rôznych kútov Európy pre utečencov na našich hraniciach alebo pre ľudí priamo na Ukrajine. Mojou úlohou bolo spolu s ďalšími dobrovoľníkmi triediť tieto veci, aby sa v tom lepšie orientovalo, a potom to naložiť do ďalších kamiónov, ktoré smerovali do Užhorodu.

Vďaka týmto službám si so sebou nesiem aj obrovskú skúsenosť s Cirkvou, ktorá mi v týchto neľahkých časoch ukázala, že jej záleží na každom z nás ,a nie je jej ľahostajné vidieť trpieť toľkých ľudí. Byť soľou, svetlom, či kvasom pre tento svet, k tomuto sme dnes my všetci pozvaní.

Mirka Grohoľová (III.C)