Čítačka

Video

Aj  túto jeseň si mohli študenti  spestriť už tradičným podujatím, ktoré k jeseni neodmysliteľne patrí, a to je Čítačka v Marianuse.  Ako všetci dobre vieme, táto akcia poskytuje priestor pre študentov, ktorí sa môžu svojim rovesníkom prihovárať vlastným umením, kúskom svojej duše. Aj napriek tomu, že vonku bolo nepriaznivé počasie, vo vnútri panovala dobrá nálada a nechýbali ani vysmiate tváre študentov. Mohli sme na chvíľu stíchnuť, započúvať sa do hudby a ponoriť sa do rôznych krásnych príbehov. Som vďačná, že nám škola ponúkla priestor prezentovať svoje umenie, ale o to viac, že nám dáva možnosť načúvať druhým, snažiť sa pochopiť ich príbeh, a tak nás učí byť citlivými a lepšími ľuďmi.

Soňa Maľariková , 2.A