Čarovanie s mikrofónom

Dňa 24. novembra sa v Banskej Bystrici konalo celoštátne kolo moderátorskej súťaže Sárova Bystrica. Súťaž sa koná od roku 1984, a tento rok to bol už 39. ročník. Hlavným organizátorom je Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica. Súťaž je dvojkolová – tvoria ju krajské kolá a celoštátne finále – a má dve vekové kategórie – 15 – 18 rokov a 19 – 25 rokov.

Súťaž prebieha v 5 disciplínach: redakčná príprava ucelenej relácie a jej moderovanie, čítanie spravodajského textu, vedenie rozhovoru s respondentom, video reportáž, a interpretácia reklamného textu. Odbornú porotu tvorila pätica známych slovenských redaktoriek a redaktorov. Predsedom poroty bol Braňo Závodský. Ďalší členovia a členky boli: Oli Džupinková, Martina Kašiarová, Mariana Kovačechová a Gregor Mareš.

Dôkazom vysokej úrovne celého podujatia boli nielen dobre pripravené príspevky súťažiacich, ale aj dôsledne premyslená štruktúra súťaže, kedy si každý študent náhodne vylosoval členov vysielacieho štúdia a musel pohotovo a kreatívne spojiť jednotlivé časti výstupov ako moderátor. Už deň vopred prebiehala skúška mikrofónov a zoznamovanie sa s prostredím pódia. Prívetivá a ústretová porota, priateľská atmosféra a množstvo povzbudivých slov i rád od skúsenejších sa nepochybne zapíšu do pamäte účastníkov.

Našu školu vďaka víťazstvu v okresnom a krajskom kole reprezentovali v oboch kategóriách naše študentky a študenti. V kategórii 15-18 rokov žiačka 2.B Anna Mizeráková (a jej hosťka Lea Magdošková), a v kategórii 19-25 rokov žiak 4.BA Viliam Dominik Ďuraš (a jeho hosť Šimon Bartoš). Obom súťažiacim sa podľa slov poroty napriek veľkej konkurencii darilo. Ukázalo sa to aj v umiestnení. Bohužiaľ, Anka Mizeráková sa napriek skvelému výkonu tento rok neumiestnila, budúci rok ale bude mať možnosť to napraviť. Prvé miesto si nakoniec v kategórii 19-25 rokov úspešne odniesol Viliam Dominik Ďuraš, ktorého raz možno uvidíme na televíznych obrazovkách. V mene celej rodiny GSM mu k tomuto historického úspechu gratulujeme, a želáme veľa ďalších úspechov do budúcna.

Video:

https://www.facebook.com/osvetaBB/videos/1689900071496822