Mikuláš

Jedného chladného zimného rána sa v našej škole dialo niečo nezvyčajné. Áno, zrejme už tušíte, že ide o 6. december. Hneď pri vstupe nás prekvapili Mikulášovi pomocníci, ktorí sa na nás “umelecky realizovali”.
A tak, uprostred “obyčajného” vyučovania bolo počuť ozajstné anielské hlasy. Mikuláš si tento rok zvolil naozaj nezvyčajný dopravný prostriedok – fúrik a v početnom sprievode postupne navštívil všetky triedy.
Bolo zaujímavé sledovať túto akciu zo “zákulisia”, počuli a videli sme mnoho zaujímavých vecí. Najmä na
pesničku „Mikulášku, dobrý sníčku” určite nezabudneme. No najmä sme videli kopec tvrdej práce a energie, ktorú do tohto dňa maturanti vložili. Myslím, že sa všetci zhodneme, že im za to patrí veľká
vďaka.

Poližili sme niekoľko otázok Mikulášovemu anjelikovi a elfovi:

->Ako vnímaš prácu maturantov na tejto akcii?
•Je to super, najlepšie sú určite brušné tance, taktiež Mikulášov dopravný prostriedok.
-Úžasné, ulievam sa.

->Je niečo, čo by si nám chcel povedať o dnešnom dni?
-Milujem GSM!

->Nebolia ťa krídla po takom dlhom lete?
•Ani veľmi nie, len je pod nimi veľmi teplo. Taktiež ma trochu svrbí hlava kvôli svätožiare.

->Čo by ste chceli odkázať budúcim maturantom ako organizátorom?
•Určite nech si to užijú, ale hlavne zapojte sa! Je to posledný rok!
-Treba sa zapojiť. Určite.

Interview s Mikulášom:

->Neobmedzoval vás váš výber vozidla? Totiž, bolo to trošku nezvyčajné.
•Tento voz som si vyvolil vzhľadom na všetky dostupné možnosti, ktoré som zvážil, a pripadalo mi to ako
najviac ekonomické, praktické a dramatické.

->Príchod do tried rozhodne bol dramatický, do ktorých tried sa vám chodilo lepšie, od čoho to záviselo?
•Najlepšie sa mi chodilo do tých tried, ktoré ma vítali s veľkým hlasom, vtedy to bolo veľmi povzbudzujúce,…

->Všimli sme si, že máte veľké tanečné nadanie, nechceli by ste nám niečo povedať o vašich národných
tancoch? Prípadne ako hodnotíte tance našich študentov?
•Mám to v krvi. Čo sa týka študentov,  niektorí boli lepší, iní menej lepší, ale to nevadí, hlavné je sa
snažiť a keď chcú,  môžu sa zlepšiť.

->Ako vnímate učiteľov, ktorí v tento deň dávajú písomky?
•Viete čo, ja som z toho hotový, neviem čo s tými učiteľmi spravím, neviem koľko ďalších palíc budem
musieť lámať, je to strašné, nakoľko toľko rokov je taká tradícia, a pre týchto učiteľov je prednejšia
písomka. Nie som z toho nadšený.

->Radi by sme sa spýtali na niektoré perličky, ako konkrétne hodnotíte pieseň „Mikulášku, dobrý
sníčku”?
•„Mikulášku, dobrý sníčku” je jedna z mojich obľúbených mikulášskych pesničiek, vždy ma zahreje pri
srdiečku keď ju počujem od mladých ľudí.

->Ako prebiehalo doručenie balíčkov, stíhali ste to? Môžete konkurovať DHL-ku, alebo aspoň slovenskej
pošte?
•Slovenskej pošte určite môžeme konkurovať, naše balíčky boli doručené v stopercentnom stave, od
balíčkov až po celkovú službu, myslím si že sobíci, elfíkovia aj anielici odviedli excelentnú prácu a ostatné
kuriérske spoločnosti sa od nás môžu učiť.

->Aký odkaz/posolstvo chcete priniesť na GSM?
•Chcel by som odkázať aby ste si užívali čas na strednej škole, špeciálne na tomto gymnáziu, keďže podľa mňa to je jedinečná škola, kde nie sú dôležité len známky a výkon, ale kde môžete spoznať mnoho ľudí, nadviazať kopec priateľstiev ktoré môžu dlho trvať, to tvorí toho ducha, ktorý je všade prítomný.

->Ako hodnotíte dnešné správanie študentov?
•Tak nebudem vám klamať, niektorí študenti by si zaslúžili jednu po uchu, ale väčšina boli zlaí.

->A na záver, aký máte názor na vášho konkurenta Santa Clausa?
•Santa, neviem ako by som to pekne povedal, je zapredaný americkej spoločnosti, vylepšuje
svoju hlavu na každom jednom bilborde, ja si myslím si, že ide o viac.

Tamara Riegel a Kristína Maníková 1.BA

Fotky Margaréta Krišková 4.B: https://photos.app.goo.gl/eDY3abLcwY76QjYW7