ERAZMUS

Už druhým rokom sa študenti Gymnázia sv.Moniky môžu zapájať do medzinárodného projektu, ktorý sa zameriava na lokálnu históriu zúčastnených krajín. Tento projekt patrí medzi projekty Erasmus a je do neho zapojených 5 krajín. Každá krajina si mala za úlohu vybrať dôležitú historickú udalosť a v zaujímavej forme ju odprezentovať žiakom z rôznych kútov Európy. Slovensko, ktoré reprezentuje práve naša škola, si vybralo tému, o ktorej sa často hovorí, no na školách sa jej nevenuje dostatočná pozornosť-November 89. V tejto téme sme sa zamerali na každodenný život, nedostatok potravín v období socializmu, rodinkárstvo či potláčanie práv a slobôd občanov nielen v otázkach vierovyznania. Snažíme sa prehĺbiť povedomie o tomto dôležitom míľniku nastolenia demokracie v našej spoločnosti . Žiaci sa vďaka tomuto projektu učia hľadať súvislosti, zaoberať sa témou do podrobností a spoznávať nové kultúry .V neposlednom rade si zlepšujú svoju úroveň angličtiny, keďže celý projekt prebieha práve v tomto medzinárodnom jazyku. Najväčším benefitom sú však výmenné pobyty, ktoré sa plánujú začiatkom jari. Už sa nevieme dočkať, kedy spoznáme týchto mladých ľudí z rôznych krajín.

Andrea Ďurašová

VČELY inšpirujú a spájajú.

Milí čitatelia, 

ako už určite viete, naša škola sa aktívne zapája do mnohých projektov. Jedným z nich je aj Erasmus+, ktorého jedna z realizácií na našej škole nesie názov BEE IMPORTANT.

V čom spočíva Erasmus+? Jedná sa o program Európskej únie v oblasti vzdelávania, pričom jeho najhlavnejšiu a zrejme aj najatraktívnejšiu časť tvorí mobilita v rámci krajín Európskej únie a vzájomná komunikácia medzi študentmi z rôznych častí Európy.

V súvislosti s BEE IMPORTANT sa skupinka žiakov našej školy ešte v minulom školskom roku usilovne snažila o vytvorenie rôznych projektov na tému dôležitosti a prínosu chovu včiel. Kreativita našich žiakov siahala od spoločenskej a počítačovej hry až po inšpirujúce prezentácie a kreatívne animované videá s edukatívnym účelom.

No časť, na ktorú sa všetci tešili nepochybne najviac, vyvrcholila koncom minuloročného septembra, kedy sa uskutočnila naša prvá mobilita v neveľkom nemeckom meste Viechtach (Bavorsko). Cestou tam sme si pospali v „pohodlných“ ležadlových vozňoch a prezreli si aj Pražské kultúrne pamiatky. Po príchode do Viechtachu sme sa rozdelili a tamojší hostitelia nás uviedli do nášho nového, dočasného domova. Hostiteľské rodiny boli veľmi milé a pohostinné, naučili nás niečo z bavorského nárečia a ponúkli nám aj ich tradičný schnitzel. Na nasledujúci deň nás ohúrila veľká moderná škola a taktiež sme nadviazali vzťahy s ostatnými hosťami z Českej republiky a zo Španielska. Samozrejme, najľahšie nám to išlo s našimi českými bratmi a sestrami. Počas ďalších dni sme mali možnosť spoznať národný park Bavorský les, kultúru a históriu mesta Regensburg a na vlastnej koži okúsiť aj tradičné bavorské tance a hudbu (hoci nám to veľmi nešlo ☹).

Rozlúčka bola trpká, no aj napriek tomu verím, že sa už čoskoro vidíme v Španielsku. Domov sme si odniesli nezabudnuteľné zážitky, nové vedomosti, zaujímavé kamarátstva a poniektorí aj nemecké pivo.

Týmto chcem povzbudiť aj mladších spolužiakov, aby neváhali a zapojili sa do projektov, ktoré ponúka naša škola, pretože to jednoznačne stojí za to.

Anna Kurucová 4.BA