DOD – Karneval literárnych postáv

Dňa 2.12.2022 sa na Gymnáziu svätej Moniky odohral Deň otvorených dverí, počas ktorého k nám zavítalo mnoho potenciálnych prvákov. Veľa našich spolužiakov si pripravilo v spolupráci s učiteľmi aktivity a workshopy, či už z cudzích jazykov, prírodných vied a iných predmetov. Ja osobne som sa zúčastnil workshopu slovenskej literatúry s názvom Karneval literárnych postáv. Bol som tam ako moderátor a bol to pre mňa úžasný zážitok, pretože naši kamaráti i spolužiaci si pripravili úžasné scénky, ktoré boli prepracované a veľmi zábavné. Podľa mňa to bol aj krásny symbol toho, že v našej škole je veľa zábavných ľudí a panuje tu uvoľnená rodinná atmosféra. 

Jožko Gača 4.B