Erik Jakub Groch

,,Všetko dôležité v mojom živote  som spoznal na kolenách.”

Slovenský básnik Erik Jakub Groch, ktorý založil jedinečné vydavateľstvo Knižná dielňa Timotej, nás poctil svojou návštevou na našej škole. O jeho vzácnej tvorbe sa učíme aj na hodinách slovenčiny, preto bola pre mnohých z nás jeho prítomnosť o čosi vzácnejšia. 

Beseda, ktorej sme boli súčasťou bola plná filozofických úvah, hlbokých myšlienok no aj životných zážitkov, ktoré formovali pána básnika po celý život. Človek je plný zranení, pádov, no taktiež vstávania a hľadania pravdy. Jeho  svedectvo  o obrátení a nájdení  pravdy v Biblii nás veľmi povzbudilo v tom, aby sme sa zamysleli nad hodnotami v našom živote a držali sa dobra,  ktoré do nás rodičia ,učitelia a príbuzní  vštepovali.

 Počas besedy sme si mohli vypočuť aj krátky text Príbeh o človeku, ktorý si pískal stále tú istú pieseň, o anjeloch, ktorých stretol a zároveň započúvajúc sa do týchto slov nám naša študentka Natália nakreslila svoju predstavu o prečítanom. 

Na záver besedy sme sa zamysleli nad pravdou a jej rozlišovaní a tiež celkovo nad žitím našich životov.

Pánovi Grochovi zo srdca ďakujeme za jeho opätovnú návštevu nášho gymnázia a želáme mu všetko dobré. 

Mirka Grohoľová, 4.C