Postúpili sme na medzinárodné kolo!

Dňa 22.11. 2022 sa v sídle Košického samosprávneho kraja v Košiciach uskutočnilo podujatie Rozhoduj o Európe – súťaž v simulovaní Rady Európskej únie. Najlepších 27 študentov z Prešovského a Košického kraja, venujúcich sa politike, právu a Európskej únii, mali za úlohu reprezentovať krajinu, ktorá im bola určená, a schváliť také návrhy zákonov, ktoré mali ich krajiny za cieľ. Našu školu na súťaži reprezentoval žiak 3.BA triedy, Viliam Dominik Ďuraš, ktorý si po náročnom dni plnom vyjednávaní, návrhov zákonov a diskusií odniesol z podujatia skvelé prvé miesto a postup na medzinárodné kolo, ktoré sa tento rok uskutoční v Českej republike. 

Nášmu študentovi gratulujeme a držíme palce v medzinárodnom kole.

Matej Piroh, 3.BA