Imatrikulácia prvákov

Prvý raz od roku 2019 na našej škole prebehla imatrikulácia. Spojili sme sa v modlitbe na svätej omši v konkatedrále a potom sme si v kine Scala užili krásny program, ktorý pre nás pripravili tretiaci.

Na sviatok svätého Ondreja, patróna našej arcidiecézy, sme slávili sviatočnú svätú omšu k jeho cti v našej Konkatedrále sv. Mikuláša. Zároveň sme pri tejto svätej omši oficiálne privítali našich prvákov slávnostnou imatrikuláciou.

Školský kaplán Martin vo svojej homílii vysvetlil, že slovo „imatrikulácia“ podľa slovníka znamená „slávnostný zápis do zoznamu“ a porovnal dnešný slávnostný zápis do zoznamu k slovám Ježiša, ktorý v Svätom Písme hovorí, že mená jeho učeníkov sú zapísané v nebi. „Je to to najviac, čo nám Boh môže dať,“ dodal. 

Pri svätej omši poslúžili v rozličných úlohách okrem miništrantov aj triedni učitelia prváckych tried. Slávenie sprevádzala hudba školského Zboru sv. Moniky. Na organe bohoslužbu sprevádzal svojou hrou Adam Leško, náš študent a organista.

Po skončení svätej omše boli oficiálne odovzdané imatrikulačné listy jednotlivým prvákom. Pán riaditeľ RNDr. Pavol Petrovský ich vo svojom krátkom príhovore povzbudil, aby svoje dobré úmysly, s ktorými prišli na túto školu, premenili na konkrétne skutky, odkazujúc na slová nášho otca arcibiskupa Bernarda z ondrejských rekolekcií: „Malý skutok lásky má cenu miliardy dobrých úmyslov!“ Starších študentov vyzval, aby boli mladším vždy nápomocní.

Z konkatedrály sme sa presunuli do kina Scala na veselý kultúrny program, ktorý pripravili tretiaci. Skladal sa prevažne z voľných interpretácií populárnych televíznych relácií, ako napr. Milujem Slovensko, Nikto nie je dokonalý, Farma či Moja mama varí lepšie ako tvoja. Tieto relácie boli často pretvorené tak, aby lepšie sedeli do kontextu našej školy. Hlavnými aktérmi boli vždy prváci vybratí z publika. V interpretácii relácie Nikto nie je dokonalý zohrali úlohu hostí v štúdiu triedni učitelia prváckych tried. Program bol však doplnený aj o originálne hry a scénky. Jednou z nich bola aj súťaž medzi dvomi dvojicami prvákov, kto uhádne viac učiteľov len podľa ich hlasu.

Hrané scénky a súťaže medzi vyvolanými prvákmi prekrývali krátke vtipné videá z prostredia našej školy. Asi najväčší aplauz zožala reklama na fiktívny prípravok na rast vlasov „Shiro“ v hlavnej úlohe s pánmi učiteľmi Roháčom a Širotňákom.

Program spestrila tretiačka Sandra Jankurová svojím famóznym spevom, či už v sprievode hudobných nástrojov, alebo aj „a capella“.

Okrem prvákov boli symbolicky imatrikulovaní aj siedmi noví učitelia, ktorí na Gymnázium sv. Moniky prišli v posledných rokoch pandémie. Ich jedinou úlohou na pódiu bolo spolu zatancovať karičku do rytmu piesne A ja taka dzivočka. 

Celé prípravy imatrikulačného programu trvali asi mesiac a zapojilo sa do nich množstvo ľudí, najmä študentov tretieho ročníka. „Som veľmi vďačný, že sa to podarilo. Naozaj ma potešilo, že vieme fungovať ako tím, a celý ročník sa takto dokázal spojiť,“ hovorí jeden z organizátorov imatrikulácie, Matej Piroh. 

Publikum bolo spokojné, bavili sa ako mladší, tak aj starší študenti, a aj učitelia. Po skončení programu sa vo foyer kina Scala ozývali početné chvály na prepracovanosť a nápaditosť programu. Môžeme teda povedať, že prváci boli úspešne prijatí do veľkej rodiny GSM!

Peter Haľko 4.BA