Na týždeň sa rodina GSM rozrástla o 30 členov!

V októbri sme medzi nami privítali zahraničných študentov zo Španielska, Talianska, Fínska a Rumunska, ktorí k nám prišli v rámci projektu Erasmus, ktorý sa na našej škole venuje dopadu Nežnej revolúcie na vývoj dejín.


Študentov sme privítali v pondelok v telocvični. Pán riaditeľ v úvodnom príhovore pripomenul, že bez Novembra by nebolo ani našej školy. Cudzincov sme pohostili chlebom a soľou, ukázali sme im tradičné ľudové tance a spevy, zahrali sme sa s nimi, aby sme „prelomili ľady“. Naučili sme ich aj niektoré typické ľudové tanečné kroky. Ukázali sme im rozhovor s ministrom Jánom Budajom o komunistickom režime, ktorý natočili naši spolužiaci pri ich návšteve Bratislavy na jar tohto roku.

Našim zahraničným spolužiakom sme ukázali naše mesto aj zhora. Vyšli sme s nimi na vežu našej Konkatedrály sv. Mikuláša a tiež na vodárenskú vežu.

Návšteva neskôr pokračovala prehliadkou národnej pamiatky Solivar. Dozvedeli sa, ako sa kedysi na Solivare ťažila soľ a neskôr soľanka, ako prebiehal proces jej spracovania a kde sa skladovala. Taktiež sme sa s nimi pozreli na históriu soľnobanskej paličkovanej čipky  a ukázali sme im diela autoriek zo Soľnobanského čipkárskeho cechu, ktoré sú vystavené v sklade soli. „Toto je tak cool! Náš učiteľ umenia by bol z toho nadšený! Rada by som sa naučila robiť čipku, mohla by som z toho urobiť diplomový projekt na mojej škole,“ reagovala jedna z fínskych študentiek.

Streda patrila výletu na Popradské pleso. Počasie nám prialo, a tak mohli naši zahraniční kamaráti naplno obdivovať krásu Tatier.

Štvrtok zahraniční študenti strávili v priestoroch našej školy. Počas tretej vyučovacej hodiny boli zapojení do vyučovania v triedach. Španieli mali hodinu španielčiny, kde okrem iného spoznávali našu kultúru a obľúbené sladkosti. Študenti z Talianska mali hodinu taliančiny, na ktorej im naši spolužiaci porozprávali o našom meste a krajine v taliančine. Fíni a Rumuni boli zapojení do hodín angličtiny vedených našimi zahraničnými lektormi. Všetkých „erasmákov“ potom čakala vo vyzdobenej triede aktivita zameraná na November 1989 a obdobie totality, ktorú si pre nich pripravili členovia projektu Erasmus na našej škole. Potom, ako im porozprávali o podmienkach života za železnou oponou a o priebehu Nežnej revolúcie, dostali za úlohu vyrobiť transparent v svojom jazyku, ktorý by oni doniesli na protest v rámci Nežnej revolúcie, odprezentovať a vysvetliť ho.

Popoludní sa zahraniční hostia poprechádzali po centre Prešova, kde im naši spolužiaci povedali niečo viac o jednotlivých pamiatkach a dôležitých miestach nášho mesta.

Naši hostia zo zahraničia svoju návštevu medzi nami ukončili výletom do Košíc a stretnutím s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom. Po komentovanej prehliadke Hlavnej ulice a katedrály ich otec arcibiskup prijal v zasadačke svojho úradu. Hostí  arcibiskupovi predstavil náš pán riaditeľ. Priblížil mu tiež podstatu projektu Erasmus a tému pádu totality, ktorou sa zaoberá. Otec arcibiskup Bernard vo svojom krátkom príhovore hovoril o histórii i súčasnosti Košickej arcidiecézy a celkovo náboženského života v regióne. Sám vyjadril potešenie z konca komunizmu pred vyše 30 rokmi a s tým spojeným návratom náboženskej slobody. Otec arcibiskup pôsobil veľmi srdečne a prívetivo, jeho slová sa niesli  v znamení ekumenizmu, keďže nie všetci prítomní zahraniční študenti boli katolíci. Svoj príhovor ukončil slovami: „Pozdravujem vašich rodičov! A keď sa vrátite domov a prídete tam, kam sa chodíte modliť, tak vášmu kňazovi, či už katolíckemu alebo protestantskému, odkážte, že ho pozdravuje arcibiskup z Košíc!“ Potom každému z prítomných osobne s úsmevom podal ruku a spýtal sa, odkiaľ je a každému jednému daroval ruženec.

Po tomto stretnutí sme pokračovali do Múzea obetí komunizmu, kde nám sprevádzajúci porozprával o všetkých podstatných udalostiach totality. Hovoril o likvidácii gréckokatolíckej cirkvi, deportáciách do gulagov, nemožnosti slobodne opustiť územie, okupácii atď. Návštevníci mali možnosť pozrieť si svedectvá živých pamätníkov represií vtedajšej vládnej garnitúry proti svojím občanom. Viacerých Španielov zaujal práve príbeh podzemnej Cirkvi. Pre katolíkov to bolo povzbudením, že slová Ježiša o tom, že Cirkev sily zla nikdy nepremôžu, sa naplnili aj v tejto ťažkej situácii.

Prehliadka pokračovala v knižnici plnej samizdatovej literatúry, kde bolo objasnené, čo to vlastne samizdat bol a aká bola jeho dôležitosť pre šírenie informácií
o politickom vývoji u nás. Našich kamarátov veľmi zaujali aj dobové písacie stroje, na ktorých si vyskúšali napísať pár slov.

Po návrate do Prešova prebehol krátky rozlúčkový program spojený s písaním odkazu pre budúce generácie.

Týždeň  s cudzincami bol pre všetkých obohacujúci. Bolo krásne vidieť ich nadšenie z nášho mesta, ktoré nám už často pripadá také bežné, že si jeho krásu nevšímame.

Peter Haľko 4.BA (text aj fotky)

fotky: https://photos.app.goo.gl/qwj9yzfakp2xdtye7