Školský rok sme ukončili s biskupom Marekom

Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove sa zaplnila študentmi, učiteľmi a zamestnancami Gymnázia sv. Moniky a Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša, ktorí spolu s košickým pomocným biskupom Mons. Marekom Forgáčom slávili ďakovnú svätú omšu.

V stredu 30. júna 2022 o 9.00 sme sa v našej Konkatedrále sv. Mikuláša stretli spolu s Katolíckou spojenou školou sv. Mikuláša na spoločnej ďakovnej sv. omši za školský rok 2021/2022. Svätej omši predsedal otec biskup Marek Forgáč.

Vo svojej homílii otec biskup vyzdvihol schopnosť vidieť dobro vo svete a v blížnom aj napriek jeho chybám. Vyzval nás, aby sme sa stali hľadačmi dobra. Pripomenul nám, že Ježiš Kristus sa stretával s všelijakými ľuďmi, na ktorých aj napriek ich hriechom nezanevrel, ako príklad použil okrem iných aj viacnásobne rozvedenú Samaritánku. Biskup Marek nás povzbudil, že aj keď sa vo svete stretávame s problémami, nikdy nemáme zabúdať, že Boh tento svet miluje, a preto poslal svojho jediného Syna (porov. Jn 3,16).

Pre našu školu bolo toto Te Deum nie len vyjadrením vďačnosti za dosiahnuté dobrá počas školského roka, ale aj poďakovaním za 14-ročné pôsobenie nášho školského kaplána Štefana Kaňuka, ktorý bol od júla otcom arcibiskupom určený za farského administrátora vo farnosti Mokroluh pri Bardejove. Na konci bohoslužby mu v mene školy poďakoval za jeho dlhoročnú prácu náš pán riaditeľ Pavol Petrovský. Pán kaplán predniesol krátky prejav na rozlúčku.

Slávenie sprevádzal mládežníckymi piesňami náš zbor Gymnázia sv. Moniky a o čítania a prosby sa postarali naši spolužiaci z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša.

Po skončení ďakovnej sv. omše biskup Marek Forgáč navštívil priestory Gymnázia sv. Moniky a posvätil našu školskú záhradu, ktorá prešla rekonštrukciou v tomto školskom roku. Je určená na voľnočasové aktivity, organizáciu podujatí a v teplých mesiacoch aj na vyučovanie vo vybudovanej exteriérovej učebni. Po skončení posviacky záhrady sme sa  rozišli do tried, kde študentom boli odovzdané vysvedčenia.

Správa bola tiež zverejnená v TK KBS: https://tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220701015

Viac fotiek tu: https://photos.app.goo.gl/v23qBndgNcv3c7J39

Autor textu: Peter Haľko

Autor fotografií: Peter Haľko