Olympiáda

V piatok 9.12. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. Študenti si tak mali možnosť vyskúšať svoje znalosti a vedomosti v materinskom jazyku. Olympiáda tento rok prebiehala online formou. Okrem úloh, ktoré boli zamerané najmä na čítanie s porozumením, v teste nesmeli chýbať ani úlohy na všeobecný prehľad. Prví piati z každej kategórie, ktorí získali z napísaného testu najväčší počet bodov, postúpili do ďalšieho kola. Oddýchnutí po víkende sa tak znovu stretli, aby obhájili svoj postup a ukázali svoju šikovnosť pri práci s textom. Tri najlepšie práce v kategórii A aj B boli odmenené práve postupom do posledného kola – rečníckeho prejavu, kde mali najväčšiu moc už len slová. Staršie a viac skúsenejšie študentky v kategórii A si pripravovali prejav na tému Prvý príhovor nového primátora po zvolení do funkcie. Téma v kategórii B bola zameraná na ohľaduplnosť, toleranciu a formovanie spoločnosti. Aj napriek veľmi vyrovnaným výkonom porota nakoniec vyhodnotila jednotlivé kolá všetkých súťažiacich, a tak zostavila finálne poradie študentiek v školskom kole. 

Kategória A

  1. Halasová Miriam, 3.A
  2. Biloveská Sofia, 4. BA
  3. Kožárová Timea, 3. B

Kategória B

  1. Dobranská Mária 1.A
  2. Kažimírová Katarína, 2.B
  3. Kočišová Patrícia, 1. C