Beseda s Ľudovítom Ódorom – víceguvernérom NBS a Artforom o tom, ako funguje súčasný svet

„Keď raz začnete o tom premýšľať, potom je ťažké rozmýšľať o hocičom inom.“ (Robert E. Lucas, In: Ľ. Odor: Rýchlokurz geniality, 2022, s.22)

Naša generácia je bombardovaná kvantom problémov, ktorým budeme v budúcnosti musieť čeliť: svetové megatrendy v ekonomike, klimatická kríza, migrácia, nahrádzanie ľudskej práce umelou inteligenciou, vzdelávanie či starnutie populácie… Všetky tieto dilemy opisuje a hľadá na ne riešenia ekonóm Ľudovít Ódor v bestselleri  Rýchlokurz geniality..

  Diskusia o tejto knihe sa konala v pondelok, 30.1.2023 v Centre nezávislej kultúry – Wave klube, kde naši študenti mali to šťastie zažiť úžasné stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom naživo.  Vďaka otázkam moderátora Tomáša Fedorka z kníhkupectva Artforum a odpovediam pána Ódora sme sa dozvedeli veľké množstvo informácií, ktoré pre nás – mladých ľudí budú v nadchádzajúcich rokoch potrebné. Práve to bolo jedným z hlavných cieľov autora, knihu pôvodne písal pre svoju dcéru, aby jej vysvetlil to, čo absentuje v učebných osnovách našich vzdelávacích inštitúcií. Čo však robiť, ako vzniknuté problémy riešiť? Pán Ódor to povedal takto: „Prestaňme zachraňovať celý svet, skúsme sa zamerať na problémy, ktoré nás trápia a meniť svet od seba.“ Práve toto je jednoduchý, a predsa častokrát prehliadaný krok, ktorý pre zmenu môže urobiť každý z nás. 

Aj keď téma diskusie bola náročnejšia, inšpirovala nás na našej ceste sebazdokonaľovania a osobnej geniality.

Veronika Gromošová, 3.BA