Hviezdoslavov Kubín

Dňa 30.1. 2023 sa z priestorov školskej knižnice Gymnázia sv. Moniky ozývala pestrá paleta hlasov talentovaných súťažiacich v školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V ranných vyučovacích hodinách odzneli jednotlivé prednesy žiakov, ktorí sa odhodlali zabojovať o atraktívne ceny v kategóriách próza a poézia. Nadaní žiaci si dobrým výberom textov a skvelou prípravou boli veľkými súpermi. Niektorí prekonali aj svoj strach a prekvapili. Ako sa aj pani učiteľka Richtariková vyjadrila: „Stretli sa tu tí najlepší recitátori, ktorých tu máme.“ V kategórii poézia boli udelené dve miesta. Na prvom mieste sa umiestnil Peter Dlugoš (1.C) a na druhom Anna Mizeráková (1.B). V prednese prózy si prvé miesto odrecitovala Anna Štofániková (1.B), druhé Tomáš Kertys (2.B) a tretie Lea Magdošková (1.B). Po vyhodnotení súťaže nasledoval tradičný rozborový seminár, na ktorom si súťažiaci s porotou v príjemnej uvoľnenej atmosfére vymenili podnetné názory a skúsenosti, zhodnotili výber ukážok, perspektívy aj ďalšie možnosti rastu; niektorí prejavili záujem o zorganizovanie školského divadla. Výhercom srdečne blahoželáme a postupujúcim do okresného kola prajeme veľa úspechov a sily.

Anna Mizeráková, 1.B