Máme novú spovednicu

Oproti školskej kaplnke pribudlo miesto určené na vyznávanie hriechov a prijímanie Božieho odpustenia.

„Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané,“ povedal Ježiš svojím apoštolom po zmŕtvychvstaní (Jn 20, 22-23) a založil tým sviatosť zmierenia. V priestoroch našej školy sa roky spovedalo najmä v kaplnke alebo v miestnosti určenej pre kaplána, ktorá sa nachádza za dverami tretej zborovne. 

Chýbal však priestor, ktorý by bol priamo určený na vykonávanie tejto milostiplnej činnosti. Priestor, ktorý by poskytoval dostatočné súkromie a zároveň by bol príjemný pre kajúcnikov, najmä študentov a študentky. Veď predsa, nie každý rád vstupuje do zborovne…  

V tomto školskom roku sa podarilo vybudovať skromnú spovednicu na konci chodby na prízemí, oproti dverám do školskej kaplnky. Naša škola tak získala presne rezervovaný priestor na vysluhovanie sviatosti zmierenia.

Školský kaplán Martin Miškuf ju požehnal, a tým aj symbolicky uviedol do užívania dňa 23. januára 2023 po sv. omši o 14.30, za účasti niekoľkých študentov a učiteľov.

Cirkevné prikázania nás zaväzujú k tomu, aby sme pristúpili k spovedi aspoň raz za rok. Odporúča sa však aj častejšie prijímanie tejto sviatosti, aby sme zotrvávali v posväcujúcej milosti a cvičili sa v spytovaní svedomia, ktoré nám pomáha nachádzať naše chyby, odstraňovať ich, a stávať sa tak lepšími ľuďmi. Napríklad pápež František vyhlásil, že sa spovedá raz za 15 dní. 

Peter Haľko 4.BA