Franz Kafka – prednáška

Hoci Franz Kafka žil na prelome 19. a 20. storočia, my sme sa s ním mali možnosť stretnúť v súčasnosti, 6.6.2023, v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. Umelecky, ale aj z jeho ľudskej stránky nám ho predstavil najvýznamnejší slovenský kafkológ, básnik, dramaturg a prekladateľ – Milan Richter.

Táto prednáška nám ponúkla nový pohľad na tvorbu a život autora, človeka, ktorý sám je literatúrou. Počas dvoch vyučovacích hodín pán Richter vyvrátil niekoľko mýtov, ktoré sa o Kafkovi tradujú, lepšie nám priblížil jeho prežívanie a hypersenzitívnu osobnosť.  Odporúčal nám svoje najobľúbenejšie diela od tohto umelca.

Aj keď bola prednáška skutočne nabitá informáciami a zaujímavosťami, odchádzame z nej s hlavou plnou myšlienok a otázok, ktoré by sme radi Kafkovi položili pri stretnutí na ceste k Zámku alebo na prechádzke po Trestaneckej kolónii spolu s Gregorom Samsom, Jozefom K., otcom  pri čakaní za zatvorenými dverami, i všetkými ženami jeho geniálne absurdného života a diela. 

Veronika Gromošová (3.BA)