Anders Hansen: Dobehni svoj mozog, 2019

Mimoriadne inšpiratívne čítanie, ktoré prináša nádej: „Všetko nasvedčuje tomu, že vďaka fyzickej aktivite sme múdrejší“ (str. 195) Množstvo najnovších objavov, argumentov, presvedčivých faktov, príkladov, vedeckých experimentov i štatistík vytvára komplexný obraz autora – švédskeho psychiatra Andersa Hansena o fungovaní najdôležitejšieho ľudského orgánu, ktorý zásadne ovplyvňuje kvalitu nášho života. Hlavne v dnešnej roztržitej, konzumnej, apatickej a zlenivenej digitálnej kultúre je takmer nevyhnutné vrátiť sa k prirodzenému a zdravému spôsobu života, ktorý spočíva v pohybe: „Sila mysle spočíva v pohybe, nie v pokoji.“ Alexander Pope (str. 73)

 (Nájdete na: https://www.martinus.sk/?uItem=676985&z=XH68YF&utm_source=z%3DXH68YF&utm_medium=url&utm_campaign=partner)