Thomas Erikson: Obklopený idiotmi, 2019

Napriek tomu, že niektoré myšlienky sa opakujú, kniha je napísaná ľahko a pútavo, dá sa pobaviť na niektorých príkladoch zo života. Nemyslím, že existuje iba jeden dominantný prevažujúci typ osobnosti, za zamyslenie by stálo, ako sa navzájom ovplyvňujeme a dopĺňame.. Za lepšiu alternatívu typológie osobností považujem Eneagram..

(Nájdete na: https://www.martinus.sk/?uItem=453467&z=XH68YF&utm_source=z%3DXH68YF&utm_medium=url&utm_campaign=partner)