Ukrajina naprieč dejinami

Územie Ukrajiny bolo prvýkrát osídlené pred 150 tisíc rokmi. Prvým útvarom bola Kyjevská Rus. Rozliehala sa od Čierneho mora až po Baltské more a hlavným strediskom obchodu bol Kyjev. Kyjev mal výhodnú geografickú polohu, bol vždy tranzitným uzlom a centrom kultúr. Druhým útvarom bol Poľsko-litovský štát. Na území Ukrajiny sa začal prejavovať vplyv susedných krajín – Poľska a Litvy. Ukrajinské obyvateľstvo sa ocitlo pod nevôľou iných národov,preto neskôr vznikli viaceré povstania ukrajinských kozákov. Aj napriek týmto povstaniam sa Ukrajina stala súčasťou dvoch impérií, z väčšej časti súčasťou ruského cárstva ale aj menšou súčasťou Rakúsko – Uhorska. Ukrajina zotrvala vo zväzku ruského impéria do 1. svetovej vojny. Oslobodila sa z neho vojnou za nezávislosť v rokoch 1917 -1921. Zakrátko sa ale stala súčasťou ďalšej mocnosti – Sovietskeho zväzu ako Ukrajinská SSR. V rokoch 1932 – 1933 sa na Ukrajine odohral hladomor, počas ktorého zomrelo 5 až 6 miliónov ľudí. Takúto katastrofu spôsobila diktátorská vláda vtedajšieho ZSSR.

Počas 2. svetovej vojny Ukrajina získala mnohé územia, napríklad československé územie Zakarpatskej Rusi. V roku 1954 Ukrajine pripadol aj Krym, ktorý im bol darovaný od Nikitu Chruščova. Po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 získala Ukrajina plnú nezávislosť, potvrdenú referendom. Od roku 2004 do roku 2010 mala viaceré politické krízy a od roku 2014 môžeme vidieť konflikty so separatistami na východe Ukrajiny, ktorí vyhlásili v Doneckej a Luhanskej oblasti dve “samostatné“ ľudové republiky. Vznikol tam tiež konflikt a nelegálna anexia Krymu Ruskou federáciou v roku 2014. Od 24.2. 2022 máme možnosť sledovať inváziu zo strany Ruskej federácie na Ukrajine. Vypuklo opätovné krviprelievanie.

Matej Marhevka (3.B)