Misionári na Monike

Súčasťou ľudových misií v našom meste je aj evanjelizácia v školách. Na Gymnázium sv. Moniky zavítala dvojica augustiniánov, ktorá viedla misijné stretnutia so študentmi a učiteľmi nášho gymnázia.

Prešovské misie sa dotkli aj našej školy. Vo štvrtok 8. septembra 2022 sme medzi nami privítali otcov augustiniánov Jozefa Ržoncu a Milana Hermanovského. Riaditeľ našej školy RNDr. Pavol Petrovský v úvodnom uvítaní misionárov pripomenul, že otec Milan Gymnázium sv. Moniky veľmi dobre pozná, pretože je synom našej prvej riaditeľky PhDr. Anny Hermanovskej.

Stretnutie misionárov s našimi študentmi prebehlo formou otázok a odpovedí. Pri otcoch augustiniánoch sa vystriedali všetky ročníky, ktoré s nimi preberali rôzne témy. Mladších študentov okrem iného zaujímalo, ako zvládnuť školu či vzťahy. Maturanti sa zas pýtali, ako sa vyrovnať s obavami z budúcnosti a so stresom. Študenti sa chceli rozprávať o tom, aké je to žiť v zahraničí a na čo by sa mali pripraviť. Otcovia nám odovzdali veľa skúseností zo života za hranicami, pretože k nám prišli z Talianska a Českej republiky a predtým pôsobili v rôznych iných krajinách sveta, napríklad v Španielsku, Paname, Anglicku, Írsku, Poľsku či v Portugalsku.

Misionári nás povzbudzovali, aby sme sa nebáli skúšať nové veci a robiť chyby. Podporovali nás v tom, aby sme sa rozhodli z nášho života niečo vybudovať a nezostali len pri malých cieľoch. Pripomenuli dôležitosť hľadania a uskutočňovania toho, ako môžeme byť my ako jednotlivci prospešní pre naše okolie, pretože práve to je podľa nich úlohou kresťana v spoločnosti.

Bilingválna štvrtáčka Alžbeta ocenila ľudskosť misionárov: „Páčilo sa mi, že boli veľmi úprimní. Som rada, že sú medzi nami misionári, ktorí svojím vystupovaním ukazujú, že hoci sú kňazi, stále sú to ľudia a uvedomujú si, že nie sú dokonalí.“ Jej spolužiak z druhého ročníka Nataniel upozornil na to, že mnohí boli zaskočení z kladenia otázok hneď na začiatku stretnutia a niekedy sa opýtali na niečo jednoduché a všeobecné, no misionári to tiež vedeli využiť: „Niekedy to boli jednoduché veci, čo sme sa pýtali, také hlúposti, ale oni z toho vyvodili dosť hlboké myšlienky. Veľmi sa mi páčilo, že ich odpovede neboli povedané ako konečné pravdy, ale skôr to boli len naznačené podnety, ktoré v každom z nás vzbudzujú akúsi cestu.“

Ľudové misie sú týždňom duchovnej obnovy mesta, duchovných aktivít, časom na obrátenie, pokánie, dobrú spoveď, duchovný rozvoj a evanjelizáciu. Od roku 2002 sa v našom meste z iniciatívy našich kňazov konajú každých desať rokov. Apoštolská penitenciária vydala dekrét, v ktorom určila, že každý, kto sa ich od 5. do 11. septembra zúčastní a vykoná púť do Kostola sv. Kríža na Kalvárii, môže pri splnení obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Pre starých a chorých platia osobitné podmienky.

Autor textu: Peter Haľko

Autor fotografie: RNDr. Pavol Petrovský