Ocenili sme výnimočné osobnosti našej školy

Pred koncom školského roka sme sa ako celá škola stretli v kine Scala, aby sme kultúrnym programom oslávili naše tohtoročné úspechy a vyznamenali osobnosti spomedzi študentov aj učiteľov.

Na slávnosť sv. Petra a Pavla, 29. júna, sme sa po slávnostnej svätej omši v Konkatedrále sv. Mikuláša zhromaždili v kine Scala. Tam sa po vynútenej pandemickej prestávke znova konal tradičný koncoročný program Osobnosť roka. Ako moderátori ním sprevádzali naši učitelia Katarína Tutková a Peter Ballon.

Začiatok programu bol venovaný príhovoru riaditeľa školy Pavla Petrovského, ktorý zhodnotil uplynulý školský rok. Hovoril o úspechoch i problémoch, ktoré boli s týmto rokom spojené. Naši tretiaci sa celý rok zaoberali ich ročníkovými prácami, a preto tie najlepšie po svojom prejave pán riaditeľ ocenil. Ich autormi boli Alexandra Bajusová, Martin Ďuran, Anastasia Pasok, Soňa Hirková a Matúš Sedlár. Ocenené ročníkové práce sa zaoberali napríklad krízou líderstva, Pascalovým trojuholníkom, či technikami učenia sa cudzích jazykov a ďalšími.

Odovzdávanie ocenení striedali umelecké výstupy. Naše tretiačky mažoretky Soňa Blichová, Ema Hanudeľová a Ela Lipovská predstavili jednu zo svojich choreografií, s folklórnym spevom vystúpili sestry Ivana a Daniela Koreňové, ktoré hrou na harmonike sprevádzala Soňa Fučová. Zaspievala aj Tereza Prihatná, ktorú sprevádzala hra Damiána Piroha na klavíri a Daniela Dzurovčina na husliach. Nataniel Komanický sa predstavil s klavírnym sólom a súrodenci Jakub a Tamara Blaškovanovci vystúpili s tanečnými číslami waltzu a tanga. Už spomínaná Ivana Koreňová na pódiu ukázala aj umelecký prednes. Bola to práve ona, ktorá si od svojej triednej učiteľky Andrey Harvilkovej prevzala ocenenie pre umelca roka. Ivana našu školu úspešne reprezentovala na recitačných súťažiach Hviezdoslavov Kubín a tiež na súťaži A Slovo bolo u Boha, kde sa na celoslovenskom kole umiestnila na treťom mieste.

Uplynulý školský rok sa niesol v znamení uvoľňovania pandemických reštrikcií, čo opäť umožnilo fungovať našim športovým krúžkom. Ich členovia našu školu výborne reprezentovali a v kategórii športovec roka bolo ocenené basketbalové družstvo chlapcov. Cenu im odovzdal pán zástupca riaditeľa Slavomír Tall.

Veľký počet našich študentov sa tento rok zapojil do riešenia rôznych prírodovedeckých, jazykových aj spoločenskovedných olympiád a súťaží. Cenou pre vedca roka bola ocenená bola naša druháčka Miriam Halasová. Cenu jej odovzdala pani učiteľka Andrea Petrovská.

Koncom školského roka mali študenti možnosť vyjadriť sa v ankete na EduPage, koho spomedzi učiteľov by ocenili. V ankete získal najviac hlasov pán učiteľ Dávid Bednárik. Nového učiteľa roka  ocenil ten predchádzajúci, ktorým bol pán učiteľ Ľubomír Lazor. Pán učiteľ roka prijal toto ocenenie s pokorou a úsmevom sebe vlastným.

Moderátori podujatia každoročne tiež udeľujú špeciálnu cenu, o ktorej nehlasujú ani študenti ani učitelia. Tento rok sa ju rozhodli udeliť pani učiteľke Jane Verešpejovej za jej obetavú prácu a skutky, ktoré často ostávajú skryté.

Na záver riaditeľ školy odovzdal cenu pre osobnosť roka, ktorú si študenti vybrali spomedzi seba. Stala sa ňou naša bilingválna maturantka Mária Boldyová, ktorá okrem iného dlhodobo pracovala v Žiackej školskej rade, resp. v Školskom parlamente, spolupracovala na organizácii školských podujatí, súťaží a pomáhala budovať dobré meno našej školy rozličnými spôsobmi online aj offline.

Zámerom tohto podujatia bolo pred všetkými zviditeľniť a pochváliť pracovitých, nadaných alebo inak výnimočných ľudí na našej škole, ktorí by možno inak ostali skrytí v dave.

Všetky fotky nájdete v galérii tu: https://photos.app.goo.gl/b3UNAu2PEHoCAp4e7

Autor článku: Peter Haľko

Autor fotografií: Peter Haľko