Rozhovor s pani učiteľkou Srokovou

1.Na škole ste už 3 mesiace, ako sa vám tu páči?

Páči sa mi tu, pre mňa je to trochu ako návrat do mojich stredoškolských čias 🙂

2. Kedy ste dospeli k rozhodnutiu, že sa chcete venovať učiteľskému povolaniu?

Neviem povedať konkrétny moment, skôr to bola cesta a s odstupom času vidím, ako mi Pán Boh posielal rôzne smerovky, ktoré ma priviedli práve tu, kde som teraz.

3. Vieme, že učíte chémiu. Prečo ste si vybrali práve tento predmet?

Chémia ma vždy bavila, páčilo sa mi, ako všetko do seba zapadá a dáva zmysel.

4. Vyštudovali ste aj niečo iné okrem chémie?

Áno, učiteľstvo: matematika-chémia.

5. Baví vás práca učiteľa ? Aké povolanie by ste skúsili, ak by ste nemohli byť učiteľkou, a prečo?

Práca ma zatiaľ baví, no skúste sa ma opýtať na konci školského roka 😀 Ťažko povedať, čo by bolo, keby … ale myslím si, že by som ostala v odbore matematika-chémia. Kedysi som rozmýšľala aj nad prácou v laboratóriu, či prácou matematika-vedca.

6. Aké boli vaše začiatky? Nemali ste trému postaviť sa pred žiakov?

Vraví sa, že všetky začiatky sú ťažké a aj mne chvíľu trvalo, kým som si na všetko zvykla. Neviem, či to bola tréma, možno skôr taký rešpekt postaviť sa pred 30 ľudí a rozprávať, ale aj na to sa dá zvyknúť.

7. Čo je podľa vás najkrajšie na povolaní učiteľa?

Ešte učím len krátko, ale na učiteľstve ma vždy lákala práca s mladými, možnosť posunúť ďalej vedomosti, naučiť druhých niečo nové a ukázať im, že tá chémia (matematika) je vlastne celkom pekná.

8. Bol aj taký predmet, ktorý vám nešiel?

Samozrejme, že boli aj také predmety. Ťažko sa mi učilo dlhý text naspamäť. V tomto je chémia a matematika pre mňa jednoduchšia, lebo keď pochopíte, ako niečo funguje, netreba sa to učiť.

9. Čomu sa rada venujete vo svojom voľnom čase?

 Rada trávim čas v prírode, dá sa tam dobre „vypnúť“, ale nepohrdnem ani filmom či knihou.

10. Akú radu by ste dali žiakom našej školy?

Buďte dobrí 🙂

Anna Mizeráková, 1.B