Divadelné predstavenie Udri pastiera

Dňa 6.3.2024 žiaci 3.A,3.C a 4.BA navštívili divadlo Viola, aby si pozreli výnimočné divadelné predstavenie Udri pastiera. Táto inscenácia sa venuje životu gréckokatolíckeho biskupa Pavla Petra Gojdiča, ktorý je dodnes pre mnohých vzorom v jeho silnej viere a oddanosti Bohu. Samotná hra bola inšpirovaná a čerpala najmä z románu známeho slovenského autora Vincenta Šikulu, ktorý sa vo svojom diele venoval práve životnému dielu biskupa Gojdiča. To bol tiež dôvod, ktorý inšpiroval režiséra a autora tejto divadelnej hry zakomponovať do deja aj postavu Vincenta Šikulu. Ten nás sprevádzal celým príbehom a mnohým to mohlo pripomenúť známe Danteho dielo Božská komédia, kde básnik Vergílius podobným spôsobom vstupuje do deja.

Celé predstavenie v študentoch vyvolávalo silné pocity; samotný námet, scéna a najmä vynikajúce herecké výkony v divákoch zanechali hlbokú stopu. Sledovanie mnohých scén žiakom pomáhalo hlbšie pochopiť hrôzu totalitných režimov, ktorá často tkvela práve v utrpení jednotlivcov. Samotný život biskupa Gojdiča je do dnešnej doby neuveriteľným príbehom sily ľudského ducha a dôvery v Boha.

Saša Lorková, 4.BA