Prešov číta rád – PETER MILČÁK

,,Píšem najmä vtedy, keď nepíšem.‘‘

23.9.2021 sa žiaci našej školy zúčastnili na besede básnika,prekladateľa, stredoškolského učiteľa, učiteľa na univerzite vo Varšave,vydavateľa, zberača čerešní a pracovníka na stavbách v Kanade, Petra Milčáka.

Tento pán, ktorý dýcha pokorou, je zakladateľom levočského neziskového vydavateľstva Modrý Peter. Toto slovné spojenie opisuje námornícku vlajku, ktorá je aj symbolom tohto vydavateľstva a znamená: „Všetci na palubu, loď je pripravená vyplávať.“

Pán Milčák vydáva literatúru už 30 rokov a jeho úplne prvým vydavateľským kúskom bol kalendár. Ako nám sám prezradil, snaží sa vydávať literatúru, ktorá ho zaujme, prinesie vzrušenie, donúti ho prečítať si ju niekoľkokrát, alebo jednoduché básne s hĺbkou. Zmysel vidí aj vo vydávaní inonárodných autorov (napr. z Gruzínska, Srbska), aby si čitatelia dokázali utvoriť obraz aj o iných kultúrach, a tak neostávali len vo svojich bublinách. Nám, mladým autorom, vyjadril myšlienky, ktoré by si každý z nás mal zobrať k srdcu, ak sa rozhodne zobrať do ruky pero a papier. „Nech je napísané len to, čo musí byť napísané.“ „Píšem najmä vtedy, keď nepíšem.“ „Najväčšie tajomstvo autora je jeho duša.“

Napohľad obyčajný človek nám odhalil kúsok svojho bytia a dovolil nám objaviť spektrum poézie, ktorá nás dokáže formovať.

Miška Ferencová (3.C)