Haruki Murakami: Spánek, 2020

Hutné mnohovýznamové dielko s úžasnou grafikou (podobne ako Podivná
knihovna). Obraz ľudského odcudzenia a neporozumenia v modernej spoločnosti
s nádychom čarovnej mystiky, surreálna, existencializmu a napätia do poslednej
chvíle, kedy autor zakončuje klasicky – nedopovedaným otvoreným takmer
trilérovým obratom. Ani tu nezaprel v sebe autor postmodernistu – odkazom na
citát o nešťastných manželstvách v Anne Kareninovej. Majstrovký text.

(Nájdete na: https://www.martinus.sk/?uItem=713099&z=XH68YF&utm_source=z%3DXH68YF&utm_medium=url&utm_campaign=partner)