Jordan B. Peterson: 12 pravidiel pre život. Liek na chaos, 2018

Názov môže zavádzať, nedajte sa pomýliť, autor sa určite nestavia do pózy „majstrov pravidiel pre život“ , typických pre povrchnú motivačnú literatúru, ktorí majú recept na všetko. Text má nádych filozofovania, kladie otázky, núti zamýšľať sa… Stále máte pocit, že vás presahuje, núti namáhavo hľadať. To ale neznamená, že navodzuje ťaživú príchuť zložitosti a neobsiahnuteľnosti života, naopak, s akousi ľahkosťou, nadhľadom, občas iróniou a vtipom ponúka vlastnú ľudskú skúsenosť. To považujem za najhodnotnejšie. Je to príjemná, jazykovo a štylisticky kultivovaná reflexia človeka s prenikavým intelektom.

(Nájdete na: https://www.martinus.sk/?uItem=308192&z=XH68YF&utm_source=z%3DXH68YF&utm_medium=url&utm_campaign=partner)