Imatrikulačná párty

Naše Gymnázium svätej Moniky každoročne ponúka širokú škálu udalosti pre študentov aj učiteľov. V novembrovom období sa zvyčajne koná imatrikulačná slávnosť pre prvákov. Čo by to ale bola imatrikulácia bez párty.

Tretiaci 24. novembra pripravili celovečerný program pre študentov GsM. Školská telocvičňa sa na jeden večer stala miestom, kde boli športy nahradené tancom. Prípravu na tento večer tretiaci začali už mesiac predtým. Obetovali tomu nielen čas strávený v škole, ale aj voľný čas, ktorý mohli stráviť úplne inak. Takmer každý priložil ruku k dielu. Príprava súťaží a aktivít, vďaka ktorým sa prváci lepšie spoznali, zabrala našim spolužiakom veľa času. Zabezpečenie jedla, nápojov a výzdoby bolo taktiež náročné. V neposlednom rade veľká zásluha na tomto diele patrí aj Patrikovi Vyslockému z 5.BA, ktorý bol ochotný pripraviť a zabezpečiť večer plný kvalitnej hudby.

Sme veľmi radi za každého, kto sa prišiel zabaviť a spoznať svojich spolužiakov. Veríme, že na túto párty nikto nezabudne a stane sa opäť každoročnou tradíciou nášho gymnázia.

Matej Piroh 3.BA