Mikulášska tradícia

Aj tento rok k nám počas jedného z najobľúbenejších sviatkov zavítal Mikuláš.

Už od skorého rána sa chodbami Gymnázia sv. Moniky šírila predvianočná nálada, ktorá pohltila každého
jedného z nás. Okrem spomínanej sviatočnej atmosféry sme v škole mohli zazrieť soby, anjelov a sem-tam aj nejakého nezbedníka s popolom v ruke, ktorý prekvapil každého, kto prekročil prah dverí. Nesmela chýbať ani radosť z obdarovania druhých či pomaľovanej tváre. Každý príchod sv. Mikuláša do tried sprevádzali mikulášske piesne a spolu s nimi aj krabica plná sladkostí, darov a iných dobrôt, ktoré si spolužiaci a kamaráti mohli navzájom vhodiť do svojich triednych krabíc. Pantomímou, básničkou či hádankou si tak trieda mohla vyslúžiť to, na čo sa už celý deň tešila.

Ďakujeme všetkým študentom a učiteľom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príchodu Mikuláša v našej škole.

Anna Mizeráková, 1.B