Olympiáda v španielskom jazyku

V pondelok 13.2.2023 sa na našej škole konalo krajské kolo olympiády v španielskom jazyku.

Šiesti študenti našej školy si tak zmerali sily so žiakmi z celého Prešovského kraja. Z ich umiestnení je jasné, že španielčina má v našej škole dobré zázemie, za ktoré môžeme vďačiť najmä pani učiteľke Marcele Bafalluy Gesti a pánovi učiteľovi Javierovi Bafalluy Gesti. Traja naši žiaci tak postupujú na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 20.3.-21.3. 2023. My im budeme držať palce, aby čo najlepšie reprezentovali celý Prešovský kraj.

Výsledky:

  • Kategória A – 1. Lorin Amir, 3.BA, 3. Michal Iľkovič 3.BA
  • Kategória B – 1. Adam Marcin 4.BA, 3. Damián Frič 3.A
  • Kategória C – 1. Ester Mesárošová 4.C, 2. Branislav Diro 5.BA

Ester Mesárošová, 4.C