Film slobodní

Dňa 16. marca sa žiaci gymnázia sv. Moniky zúčastnili na premietaní filmu Slobodní a malej diskusii v priestoroch M arény v Prešove. Dokumentárny film Slobodní, vďaka ktorému sa študenti mohli na chvíľku ocitnúť v dejinách 20. storočia a vypočuť si tak príbeh priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, bol veľkým obohatením. Mohli sme spoznať, čo je to naozajstná vnútorná sloboda, a priblížil nám obdobie komunizmu. Po skončení premietania 80 minútového filmu sa v úvode diskusie podelili o svoj zážitok traja dobrovoľníci, ktorých za odvahu odmenili vynikajúcou knihou. Aj takéto slová odzneli: „Na filme Slobodní sa mi veľmi páčila autentickosť prejavu ľudí, ktorí boli obeťami tohto režimu a zároveň sa snažili o jeho prevrat. Pri pozeraní filmu som si uvedomila, aké je dôležité nezabúdať, že takéto časy boli, a že aj nás sa to týka, a nemali by sme si pred tým zatvárať oči. My, mladí, máme tendenciu sa všeobecne odkláňať od takýchto tém, pretože nás to proste nezaujíma. No ja si myslím, že ignorancia alebo ľahostajnosť je niekedy horšia ako zlý postoj. Máme si vážiť našu slobodu, ktorú nám vybojovali naši rodičia, starí rodičia.” 

Moderátori – pani učiteľka Lazorová a predseda školského parlamentu Peter Haľko privítali hostí diskusie: sestru Helenu Torkošovú a Ing. Pavla Hrica, riaditeľa Múzea obetí komunizmu v Košiciach. Obaja nám porozprávali o svojich skúsenostiach z neľahkého života počas totality. Medzi radmi študentov putoval aj košík s perom a papiermi, kde mohli zanechať svoju otázku do diskusie. Keďže bolo málo času a veľa otázok, na podnet moderátora Petra Haľka sa rozhodli, že spolu so sestrou Helenou nahrajú podcast, kde zodpovedajú všetky nezodpovedané otázky.


Srdečné ďakujem patrí hlavne našim hosťom, že nás obdarovali svojou prítomnosťou, no taktiež každému, kto priložil ruku k tejto vydarenej školskej akcii.

Anna Mizeráková, 1.B